ICT Rješenja

Komunikacijski i kolaboracijski sustavi

Automatizacija svega kontinuirano raste, kao i tehnološka pomoć djelatnicima da savladaju sve kompleksnije poslovne izazove. Međutim potreba za međuljudskom komunikacijom ne jenjava, dapače raste i postaje sve sofisticiranija. Pratimo zadnje dosege u telekomunikacijama i implementiramo za Vas modernu telefoniju, chat, videokonferencije (od osobne do golemih soba za sastanke) te online kolaboraciju.

image
Image