Sustav za pametno parkiranje

ParkIN je revolucionarni sustav za pametno parkiranje i plaćanje. Prvi u svijetu koji ne radi na reaktivnom principu nego proaktivnom! ParkIN će vozača poslati na parking mjesto koje će biti slobodno kad vozač dođe do željene lokacije, a neće ga slati na parking mjesto koje je slobodno u tom trenutku dok vozač istražuje situaciju (jer će to mjesto već biti vjerojatno popunjeno dok vozač stigne na željeno odredište).

Upravo navedena razlika čini ParkIN istinskom inovacijom na tržištu parking sustava i kao takva je bazirana na modernim algoritmima strojnog učenja kako bi isto bilo moguće.
Što je dulje ParkIN instaliran u Vašem gradu, to će biti precizniji, vozači će doživljavati manje stresa, a gužve na cestama će se posljedično smanjiti.

ParkIN se integira sa bilo kojom vrstom parking senzora ili pak kamera za detekciju vozila. Isto tako integrira se sa bilo kojim sustavom naplate koji koncesionar želi ili već posjeduje.

image
Image