ICT

Infrastruktura kao servis

Posjedujemo vlastitu cloud infrastrukturu u ponajboljem Hrvatskom podatkovnom centru PCK DataCross u Jastrebarskom (Tier3, najbliža seizmička zona Zagrebu, pogodna za mission critical podatkovni centar).

Jezgra clouda je temeljena na najmodernijoj hiperkonvergiranoj infrastrukturi sa 100Gbit linkovima između svih virtualizacijskih hostova i NVME podatkovnom sloju. Kibernetička zaštita i georedundantni backup su uključeni u sve naše cloud servise (bez doplate!)

Osim standardnih cloud usluga moguća je i implementacija prilagođene cloud infrastrukture za Vaša vlastita aplikacijska okruženja ili platforme (tipa kubernetes i slično, a sve uz prateće devOPS usluge).

Hosting virtualnih servera (VM)
Cloud backup
3CX cloud
Cloud disaster recovery
Office 365
Najam opreme
Image
Hosting virtualnih servera (VM)
Cloud backup
3CX cloud
Cloud disaster recovery
Office 365
Najam opreme
image

Digitalna pristupna točka javnopravnih tijela

Centralna platforma za upravljanje pristupnim točkama za elektroničku razmjenu je sustav preko kojeg javnopravna tijela mogu jednostavno uspostaviti siguran i interoperabilan kanal za međusobni prijenos dokumenata i podataka preko javne ili privatne mreže.

Pristupna točka sadrži mrežnu adresu pristupne točke za otpremu/prijem, a mrežna adresa koristi se za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela.

Subjekti upisani u ‘Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela’ DUŽNI su kreirati svoju mrežnu adresu.

Ugovaranjem usluge dobivate sljedeće:

Poveznicu i pristupne podatke na web aplikaciju za pregled tijeka razmjene poruka te ručno preuzimanje poruka
Testnu mrežnu adresu pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
Produkcijsku mrežnu adresu pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
Poveznicu i pristupne podatke na privatni repozitorij na https://github.com/pristupnatocka-hr/ u kojemu se nalazi tehnička dokumentacija za povezivanje aplikacija uredskog poslovanja na pristupnu točku. U istu su uključeni i konkretni primjeri u programskim jezicima Java i C#.
Image