Naziv projekta:

“Istraživanje i razvoj sustava za nadzor visokonaponskih trasa, a posebno izboja visokonaponskih izolatora korištenjem IoT tehnologija”

Kratak opis projekta i ciljevi:

Cilj projekta prijavitelja je razvoj nove tehnologije koja će biti temelj izgradnje novog proizvoda tvrtke odnosno rješenje za nadzor visokovoltažnih trasa, preciznije digitalni sustav za detekciju proboja visokovoltažnih izolatora. Visokovoltažni izolatori se koriste u više segmenata elektroenergetske industrije, no fokus prijavitelja je na izolatorima od 3KV do ca 1000KV (naročito na raspon 10KV-100KV) koji se koriste u transmisiji i distribuciji električne energije što čini malo manje od trećinu ukupnog svjetskog tržišta izolatora.

Cilj je razvoj uređaja za detektiranje proboja i izgradnja cloud sustava koji će:

U realnom vremenu javiti koji izolator je otkazao kako bi se minimaliziralo vrijeme ispada kao i trošak njegove zamjene
Omogućiti preventivno održavanje izolatora na način da će upućivati na izolatore koji su pred otkazom te na taj način spriječiti ispad strujne mreže
Omogućiti nadzor i ostalih ključnih aspekata dalekovoda za koji danas ne postoje alati na većini dalekovoda (pad/deformacija stupa, puknuće žice, udar munje)

Projekt će se provesti kroz dvije faze:

INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE
EKSPERIMENTALNI RAZVOJ
Razdoblje provedbe projekta:

01.11.2020 – 01.05.2022

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.698.959,83 HRK
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 5.317.965,09 HRK
Udio EU u financiranju projekta iznosi 3.812.010,10 HRK
Naziv projekta:

“Implementacija ERP sustava i sekundarnog aplikacijskog sustava po mjeri s pripadajućom opremom sa svrhom povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Prijavitelja”

Kratak opis projekta i ciljevi:

Cilj projekta– uvođenje ERP, CRM i BILLING/Help desk sustava kojim će se unaprijediti svi procesi povezani sa upravljanjem ljudskim potencijalima.
Automatizacija poslovanja, poboljšanje i ujedinjenje svih sustava, ručnih evidencija, pomoćnih programa i učinkovitosti, kroz navedeni sustav utjecat ćemo na bolje uspostavljanje unutarnjih procesa firme, na organizaciju, bolju učinkovitost i efikasnost djelatnika, te jednostavnije i brže mjerenje njihovih učinaka, kao i pojednostavljenje svih procesa u firmi.
Uvođenje navedenog sustava podrazumijeva da će svi zaposlenici biti upoznati s postupkom implementacije i individualnim odgovornostima. Nadalje, stupanjem na snagu nove Uredbe EU o zaštiti individualnih podataka zaposlenika (GDPR), implementacijom navedenog sustava, omogućiti će se puno poštivanje zadanih kriterija u zaštiti osobnih podataka zaposlenika.

Razdoblje provedbe projekta:

01.01.2020 – 01.07.2021

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.379.750,00 HRK
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 1.103.800,00 HRK
Udio EU u financiranju projekta iznosi 711.951,00 HRK
Naziv projekta:

“Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom – ISO normi u Callidus Grupi”

Kratak opis projekta i ciljevi:

Cilj projekta je uvesti:

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HR ISO 9001:2015,
Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti prema HR ISO 27001:2013 integrirano,
Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti prema HR ISO 27017:2015 za Cloud usluge

Implementacijom i certifikacijom ova tri standarda utjecati će se na proširenje postojećih kapaciteta tvrtke u odnosu na postojeće stanje, što će omogućiti lakše stjecanje novih kupaca, daljnji rast prihoda, nova potencijalna zapošljavanja i širenje poslovanja na inozemna tržišta, a obzirom da je cilj tvrtke upravo širenje na domaća i inozemna tržišta, uvođenje međunarodno priznatih normi za sustav upravljanja prema zahtjevima ISO normi predstavlja značajan prodajni i marketinški alat, kojim se kupcima jamči kvaliteta i sigurnost izvršene usluge. Suradnja Prijavitelja s međunarodnim korporacijama iz visoko reguliranih industrija, podrazumijeva i visoku razinu zaštite osobnih podataka klijenata.

Razdoblje provedbe projekta:

18.03.2019 – 18.03.2020

Linkovi:
Naziv projekta:

“Treća faza izgradnje CLOUD infrastrukture za pružanje usluga”

Kratak opis projekta i ciljevi:

Tvrtka Callidus grupa d.o.o. osnovana je početkom 2008. godine sa misijom da omogući klijentima unapređenje poslovnih rezultata primjenom IT tehnologija.
Portfelj IT ponude tvrtke sačinjavaju dvije grane:

Implementacija i integracija IT rješenja (komunikacijska rješenja, infrastrukturna i sistemska rješenja)
Pružanje IT usluga (projektiranje i konzalting, održavanje IT sustava, cloud najam)

Jedna od važnih usluga u navedenom portfelju jest pružanje IT usluga u Cloudu gdje smo po širini Cloud ponude među vodećim pružateljima takovih usluga u Hrvatskoj, projekt “Treća faza izgradnje CLOUD infrastrukture za pružanje usluga” je nadogradnja jezgrenog dijela postojeće IT cloud infrastrukture.

Projektom namjeravamo povećati kapacitet za 40 novih klijenata. Ciljana tržišta za cloud usluge su tvrtke od 10 do 100 računala koje su spremne u potpunosti outsourcati IT dio poslovanja, zatim tvrtke bilo koje veličine koje imaju mnogo disperziranih poslovnica, potom tvrtke koje nemaju dovoljnu IT expertizu i na kraju tvrtke koje žele svoj IT migrirati iz kapitalnog u najamni model.

Razdoblje provedbe projekta:

01.11.2017 – 01.05.2018

Projekti financirani iz EU (Europske Unije)

FOND – Europski strukturni i investicijski fond

OPERATIVNI PROGRAM – Konkurentnost i kohezija

Ukoliko želite saznati više informacija o navedenim projektima obratite nam se e-mailom na ured@callidus.hr