O nama      Kontakt

Virtualizacija i visoka dostupnost infrastrukture
Virtualizacijska tehnologija pojednostavljuje IT na način da tvrtke mogu efikasnije koristiti svoju serversku opremu, mrežu i ostale fizičke IT resurse koji su u većini slučajeva slabo opterećeni i radi toga ne-efikasno iskorišteni. Virtualizacija omogućuje da iskoristite pune potencijale Vaše opreme, može Vam znatno smanjiti broj fizičkih servera te drugih fizičkih resursa, što opet znači nižu cijenu opreme, efikasnije centralizirano upravljanje te smanjenje troškova održavanja.
Kroz virtualnu infrastrukturu stvaraju se virtualni servisi izvan fizičke IT infrastrukture, omogućujući Vam da brzo alocirate virtualizirane resurse prema aplikacijama najviših prioriteta. Sa virtualizacijom, upravljanje hardverom je kompletno odvojeno od upravljanja softverom, te hardverska oprema može biti tretirana kao jedinstveni skup resursa koji se mogu premještati u letu između različitih softverskih servisa. U virtualnoj infrastrukturi korisnici vide resurse kao da su dodijeljeni njima, dok IT osoblje dobiva mogućnost da efikasno upravlja njima te ih optimizira za bolje zadovoljenje poslovnih potreba.
Koristimo Microsoft Hyper-V tehnologiju za virtualizaciju koja je ujedno i najbrže rastuća virtualizacijska platforma današnjice te posjeduje najvišu razinu integracije sa ostalim Microsoft tehnologijama.
Poslovanje bez prekida

Poslovanje znatnog dijela tvrtki ovisi u potpunosti o informatičkoj infrastrukturi. Desi li se kod takvih tvrtki da padne neki od neki od ključnih IT servisa, poslovanje staje. Padne li dostupnost ključnih servisa na samo sat-dva, trošak zastoja već i u tvrtci od stotinjak zaposlenih može biti ogroman. Osim IT servisa čiji pad znači trenutni prekid poslovanja, bitni su i ostali servisi poput e-maila čiji pad neće prouzrokovati zastoj poslovanja, ali će ga znatno otežati. Radi toga tvrtka mora identificirati svoje kritične IT servise, te osigurati za njih kontinuirani rad kako bi i sama ostvarila nesmetano odvijanje poslovanja.

Postoji više kompliciranih i skupih tehnologija mnogih proizvođača koje mogu ostvariti taj cilj, no ni jedan koncept to ne omogućuje na tako efikasan i jednostavan način kao virtualizacija te specifično Hyper-V tehnologija. Koncept visoke dostupnosti IT serverske infrastrukture kroz virtualizaciju funkcionira na način da se fizički odvoje resursi za pohranu podataka od jedinice za procesiranje i komunikaciju. Server kao fizička jedinica tada ima zadaću samo pogonjenja virtualiziranih poslužitelja te nije zadužen za pohranu podataka. Postavljenjem dvije ili više takovih serverskih jedinica stvaramo okružje u kojem se virtualizirani poslužitelji mogu dinamički seliti sa jedne fizičke jedinice na drugu što omogućuje brojne prednosti:
  • ukoliko dođe do kvara bilo koje fizičke jedinice, ostale fizičke jedinice automatski preuzimaju virtualizirane poslužitelje odnosno opterećenje, te ne dolazi do kritičnih zastoja u poslovanju
  • ukoliko je pojedina fizička jedinica preopterećana, ostale jedinice mogu preuzeti neke virtualizirane poslužitelje i tako efektivno distribuirati opterećenje.
  • u slučaju da moramo isključiti neku jedinicu radi popravka, nadogradnje, zamjene ili slično, jednostano ručno migriramo virtualizirane poslužitelje na druge fizičke jedinice što nam omogućuje gašenje fizičke jedinice bez zastoja funkcionalnosti.
  • znatno je pojednostavljen backup i restauracija čitavih poslužitelja. Virtualizirani poslužitelji omogućuju da se izradi njihova preslika u radu, a ta se preslika može po potrebi iznimno brzo uspostaviti i na drugoj oprem.
Virtualizacija je nesumnjivo budućnost te postaje nezamjenjivi alat koji daje znatnu dodanu vrijednost na infrastrukturnu investiciju. Ključne prednosti su:

Smanjeni kapitalni izdaci
Hyper-V virtualizacija konsolidacijom omogućuje bolje iskorištenje servera povećavajući stope opterećenja sa 5-15% na 60-80%. Smanjenjem broja fizičkih poslužitelja, smanjuje se trošak nabave istih, količina prostora potrebnog za smještaj, količinom resursa za održavanje adekvatnih klimatskih uvjeta.
Smanjenje eksploatacijskih troškova
Smanjenjem broja fizičkih poslužitelja smanjuje se i potrošnja električne energije. Smanjuju se i troškovi upravljanja te administracije pomoću centralnog sustava za nadzor virtualnih poslužitelja.
Omogućava visoku dostupnost
Virtualizacija omogućuje potpunu zaštitu podataka te zaista neprekidnu dostupnost ključnih servisa i ostalih aplikacija.
Dinamička raspodjela opterećenja i lagano proširenje
Automatskim seljenjem virtualiziranih poslužitelja sa defektnih ili preopterećenih fizičkih poslužitelja omogućuje se distribucija opterećenja i potpuni nadzor ukupnih korištenih računalnih resursa tvrtke. U slučaju rasta potrebe za novim resursima, nove fizičke jedinice se mogu dodati bez prekida rada.
Brža prilagodba
Virtualizacija omogućuje znatno bržu implementaciju novih servisa, sa manje planiranja i znatno manje izdataka, prilagođavajući se bolje na taj način vječno promjenjivim uvjetima poslovanja
Veća sigurnost
Hyper-V virtualizacija omogućuje automatizirani sustav upravljanja zakrpama, a mogućnost lagane manipulacije backup-ima u letu, na nivou virtualnog poslužitelja, omogućuje veću fleksibilnost u provođenju sigurnosti i pouzdanosti cijele infrastrukture