O nama      Kontakt

Efikasnija suradnja pomoću UM sustava
Unified Messaging sustav (ujedinjeni sustav za razmjenu poruka) se može definirati kao ideja kombiniranja više oblika elektroničke komunikacije za razmjenu poruka u jedan sustav dostupan svim djelatnicima. Točnije on podrazumijeva slanje i primanje e-maila, faxa i glasovnih poruka preko jedinstvenog sučelja kojem se može pristupiti sa različitih uređaja (vlastito računalo, mobilni uređaji, web pristup sa drugih Internet uređaja). Moderni sustavi za razmjenu poruka odlaze i korak dalje pružaju korisnicima dodatne mogućnosti koje im omogućuju međusobnu suradnju. Te mogućnosti dolaze u vidu raznih kolaboracijskih servisa kao što su vođenje kalendara, izdavanje zadataka, zakazivanje sastanaka, korištenja zajedničkog adresara i zajedničkih e-mail sandučića te korištenje javnih mapa kao repozitorija za razmjenu i skladištenje dokumenata.
Komunicirajte u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta

Mobilnost djelatnika postaje sve važniji čimbenik, a UM sustavi tu igraju bitnu ulogu omogućujući pristup poštanskim sandučićima sa dlanovnika i pametnih telefona uz potpuno automatsku sinkronizaciju sa ostalim uređajima istog korisnika. Uz to korisnik u pokretu može koristiti i sve raspoložive alate za suradnju koji su dostupni i stacionarnim korisnicima.
Integracija u sustav ujedinjene komunikacije

Sva e-mail i kolaborativna rješenja (UM) koje nudimo omogućuju potpunu integraciju u neke ili čak u sve naše sustave ujedinjene komunikacije (UC).