O nama      Kontakt

Cjenik IT usluga prema pozivu
Ne naplaćujemo virtualne tarife za pojedini tip usluge, sav rad se obračunava prema efektivnom utrošenom vremenu naših stručnjaka. Izvršeni posao se obračunava segmentirano, ovisno o minimalnoj razini kompetencije i/ili certifikacije samog stručnjaka potrebnog da se odradi neki segment posla ili projekta.
Tarife za IT usluge na poziv

     Računalni tehničar

- Kn/h
     Informatički inženjer- Kn/h
     Informatički konzultant- Kn/h
     Izlazak na teren - Grad Zagreb- Kn
     Izlazak na teren - van Zagreba
- Kn/km
Cjenik kontinuirane IT podrške

Nudimo nekoliko tipova kontinuirane podrške, ovisno o potrebama klijenta i sustavu kojeg je potrebno održavati. Za svaki tip podrške dana je bazna cijena sata koja predstavlja iskustvenu uprosječenu cijenu za taj tip podrške (cijena sadrži cijene rada svih kategorija stručnjaka, ali u različitim odnosima). Cijena ugovora se definira kroz željeni broj sati podrške, s tim da postoji minimalni broj sati za svaki tip podrške.

Broj ugovorenih sati kod bilo kojeg tipa podrške sastoji se od dva dijela:
  • Fiksni dio koji se unaprijed određuje u ugovoru i kojim se pokriva sustavno praćenje izmjena, bilježenje promjena i vođenje ostale dokumentacije, aktivni nadzor i sve preventivne radnje nužne za kvalitetno pro-aktivno održavanje sustava.
  • Varijabilni dio u kojeg ulaze sve ostale radnje: Vršenje bilo kakvih promjena u sustavu, bilo prema planu ili na korisnikov zahtjev/poziv. U varijabilni dio ulaze i intervencije svih tipova, bilo da je intervencija zatražena od korisnika ili je Callidus sam uočio problem kojeg treba sanirati.
Odnos fiksnog i varijabilnog dijela ugovorenog iznosa sati izračunava se za svakog klijenta posebno prema veličini i tipu sustava. Ukoliko stvarni broj mjesečnih varijabilnih sati u nekom mjesecu premaši ugovoreni iznos tada se višak radova naplaćuje prema redovnom cjeniku usluga, segmentirano prema tipu stručnjaka, bez popusta.
Callidus kontinuirana podrška uključuje i korištenje svih aspekata Callidus konzultantskih usluga (zaračunava se u varijabilni dio kao i sve ostale radnje)
TIP 1 (kompletno održavanje informatičke infrastrukture)

Namijenjeno tvrtkama koje žele u potpunosti outsorcati IT usluge. Uključuje aktivnu brigu o svoj fizičkoj informatičkoj infrastrukturi, brigu o svoj softverskoj infrastrukturi koja ne ulazi u domenu privatnih aplikacija (aplikacije kreirane ili modificirane isključivo za tog korisnika). Iz te brige je izuzeta i podrška za sve specijalizirane aplikacije i hardver odnosno svih onih aplikacija i hardvera za koje je predviđena specijalizirana podrška trećih strana.

Održavanje uključuje i punu brigu o klijentskom dijelu sustava (klijentska računala, pisači i ostala periferija). U klijentski dio održavanja sustava ulazi i puna briga o samim djelatnicima odnosno o njihovoj edukaciji, administraciji te pružanje asistencije djelatnicima kada ju zatraže.
TIP 2 (kompletno održavanje jezgrene informatičke infrastrukture, ali bez klijentskog dijela)

Namijenjeno tvrtkama koje imaju osnovnu informatičku podršku, ali žele kvalitetniju realizaciju viših informatičkih servisa ili žele rasteretiti postojeći informatički tim koji se oslobađa potrebe usvajanja specijaliziranih znanja koje gotovo nikad neće koristiti, a za čije stjecanje je potrebno iznimno mnogo vremena i ostalih resursa.

Usluga je istovjetna održavanju TIPA 1, ali uključuje samo djelomičnu brigu o klijentskom dijelu sustava kod kojeg se očekuje da brigu preuzme postojeći informatički tim. Postojeći tim bi trebao osigurati fizičko održavanje svih klijentskih računala i klijentske periferije te pružanje kompletne podrške djelatnicima. Callidus za klijentski dio daje podršku na višoj razini (administracija korisnika preko aktivnog direktorija i ostalih serverskih servisa, planiranje klijentskog sustava, pomoć kod implementacije klijentskih servisa, asistencija u rješavanju svih problema koje postojeći tim ne može riješiti)
Ova podjela je gruba. Stvarna podjela ovisi o kompetencijama postojećeg informatičkog tima i obujmu posla i odgovornosti kojeg postojeći informatički tim želi preuzeti.
TIP 3

Prema dogovoru.
Cjenik jamstava razine usluge (SLA)

Za sve tipove implementiranih informatičkih i IP komunikacijskih sustava te za sve podržane informatičke sustave koje su implementirale treće strane nudimo uslugu izrade modela kontinuiteta sustava te provedbu tog modela koji Vam jamči visoku dostupnost navedenih informatičkih i komunikacijskih servisa.
Za svaki implementirani model nudimo opciju ugovaranja jamstva razine usluge (SLA) kojim Callidus jamči dostupnost sustava prema strogo određenim pravilima modela kontinuiteta sustava ili u protivnom snosi visoke ugovorne penale.
Na taj način tvrtke dobivaju sigurnost da će kritični informatički i komunikacijski servisi bez kojih je poslovanje izravno ugroženo biti dostupni na potrebnoj razini.

Cijena za jamstvo razine usluge se određuje za svaki sustav zasebno nakon izrade modela kontinuiteta sustava.
Cjenik usluga upravljanih IT servisa

Cijene za usluge upravljanih servera i IT servisa su dane na našim web stranicama u sklopu opisa pojedine usluge
OSTALI UVJETI

Navedene cijene usluga i podrške po pozivu i prema ugovoru vrijede za usluge obavljene u redovnom radnom vremenu (RV). Za rad u produženom radnom vremenu (PV) zaračunava se premija od 30%, a za rad u izvanrednom vremenu (IV) zaračunava se premija od 80%.

Redovno radno vrijeme (RV)Pon-Pet 8-17h
Produženo radno vrijeme (PV)Pon-pet: 07-08h, 17-20h, Subota: 07-15h
Izvanredno vrijeme rada (IV)Noćni rad (Pon-Pet: 20-07h), Vikend (Sub od 15h), Praznici, Blagdani

Ugovornim partnerima ne zaračunavamo dodatne lokacijske troškove osim ako se ne nalaze na veoma udaljenoj lokaciji kada se taj trošak zasebno razmatra i dogovara.
Sve izražene cijene su bez uključenog PDV-a