O nama      Kontakt

Najčešća pitanja u VoIP svijetu
Što je SIP?
SIP je protokol, tehnički standard, koji se koristi za telefoniju i video komunikaciju u VoIP svijetu. Opće je prihvaćen od svih proizvođača opreme i sustava i smatra se glavni standard u VoIP svijetu

Što je DID broj?
DID telefonski broj je virtualni geografski broj poput fiksnih telefonskih brojeva. No za razliku od analogne telefonije DID broj možete dobiti za desetine svjetskih zemalja i stotine gradova, a bez da tamo živite. Još jedna prednost DID broja je njegova prenosivost, on nije vezan uz neku fiksnu liniju, on su unosi u VoIP sustav i njegova lokacija je virtualna. Gdje god vi putujete sa svojim klijentskim VoIP uređajem, ljudi Vas mogu dobiti na Vaš DID broj. DID broj se može zakupiti kod VoIP operatera ili možete bilo koji postojeći fiksni telefonski broj prenijeti u DID oblik.
Treba li mi Internet za VoIP sustav?
U pravilu ne. Poslovni VoIP sustavi se implementiraju većinom na privatnim IP mrežama u što su uključene privatne IP mreže klijenta, privatne IP mreže telekom operatera i privatni IP link koji klijent zakupi prema operateru. Internet link se koristi jedino ako ne postoji privatni IP link između poslovnica klijenta. U većim sustavima se između poslovnica koristi privatni MPLS link (iako su moguće i druge tehnologije kao ATM ili Frame Relay)
Ako se koristi Internet, koji su uvjeti?
Ukoliko se Internet link koristi u nekom dijelu VoIP sustava, bitno je da taj IP link bude dovoljne propusnosti, minimalne latencije i čim veće kvalitete. Što se tiče propusnosti potrebno je osigurati min 100 kilobita po sekundi (u oba smjera) po jednom razgovoru. Dakle, ako recimo imate najsporiju ADSL vezu koja je obično 1MB/256Kbit (1000 kilobita po sekundi veza prema Vama i 256 kilobita po sekundi od Vas) to znači da istovremeno možete voditi maksimalno 2 simultana razgovora. Što se tiče kvalitete poželjno je da Internet link bude čim više klase, najbolje stalni vod. Ako to nije moguće onda regularni Internet priključak ,ali preko optičke veze. Ako ni to nije moguće, tada se može koristiti DSL ili VDSL veza (pa čak i bežični priključak), ali je bitno da ta veza bude strogo kontrolirana sa čim manjom latencijom (ispod 20ms) i sa ima uspostavljene QoS mehanizme
Da li se VoIP može koristiti preko pametnih mobitela nove generacije kao Android, iPhone, Windows 7 Mobile, BlackBerry?
Apsolutno. Mobilnost je veoma važan čimbenik u VoIP/UC svijetu te svi UC sustavi koje Callidus nudi podržavaju ovakve inteligentne uređaje. Veza sa VoIP/UC sustavom se ostvaruje na dva načina. Preko WLAN priključaka kad se korisnik nalazi na prostorima tvrtke te preko 3G/4G veze kad se korisnik nalazi izvan prostora tvrtke. Najčešće su na takvim pametnim mobitelima dostupne sve funkcije kao na fiksnim telefonima ili priključenim računalima u VoIP/UC sustav.
Kako se VoIP može koristiti preko tradicionalnih GSM aparata bez naprednih mogućnosti?
Na VoIP sustav se može priključiti GSM gateway koji je most između VoIP sustava i GSM mreže. Na taj način možete ostvariti besplatne pozive sa Vaših fiksnih telefona u Vaš GSM VPN sustav, a isto tako i obratno. Čak se može sustav podesiti da sa Vašeg mobitela pozivi prema nekom Vanjskom broju budu preusmjereni preko VoIP servera, u kojem slučaju se mogu koristiti mnogo povoljnije tarife. To je naročito korisno za pozive u inozemstvo gdje se cijena poziva može smanjiti i 10 puta.
Kako i koliko se može uštedjeti na pozivima u inozemstvo?
Može se prištedjeti iznimno puno ako na svoj VoIP sustav priključite jednog ili više inozemnih VoIP operatera. Na taj način pozivanjem u inozemstvo plaćate samo lokalnu tarifu tog inozemnog operatera. Uštede koje se mogu postići na taj način dosežu i 90%
Kako i koliko mogu uštedjeti pozivom na druge VoIP brojeve i VoIP sustave?
Možete puno uštedjeti jer takovi pozivi u pravilu ne stoje ništa. Većina VoIP sustava ima mogućnost uspostavljanja veze sa drugim VoIP sustavima. Između spojenih VoIP sustava komunikacija je besplatna jer se zaobilazi telekom operater.
Da li trebam klasične telefonske linije i da li one uopće rade na VoIP sustavu?
Da bi povezali Vaš VoIP sustav sa vanjskim svijetom (PSTN) potrebna Vam je jedna od dvije moguće solucije. Prva je SIP trunk što je u biti glasovni IP link između Vašeg VoIP sustava i telekom operatera. Ako SIP trunk iz bilo kojeg razloga nije moguće implementirati tada Vam i dalje trebaju klasične telefonske linije (analogne, BRI, PRI). Klasične telefonske linije se na VoIP sustav priključuju pomoću PSTN gatewaya. Naravno, opcije nisu isključive, također se klasične telefonske linije mogu koristiti u kombinaciji sa SIP trunkovima
Mogu li zadržati postojeće telefonske brojeve?
Naravno, bilo koji postojeći telefonski broj možete zadržati i koristiti ih zajedno sa dosadašnjim operaterima u sklopu VoIP sustava. Alternativno, možete ih prenijeti u DID oblik i tada ih možete koristiti u kombinaciji sa bilo kojim VoIP operaterom