O nama      Kontakt

Mnogo tehnologija, jedan cilj!
Elektroničke komunikacije su dio kičme svakog poslovanja koje je danas nezamislivo bez barem tri osnovne elektroničke tehnologije:
  1. Fiksna i/ili mobilna telefonija
  2. Fax
  3. E-mail
Veće organizacije koriste i dopunske oblike komunikacije kao elektronička kolaboracija, instant tekstualno komuniciranje, sustavi koji prikazuju dostupnost osoba, glasovne konferencije, web konferencije, video konferencije, itd. Tvrtke koriste neku ili više tih tehnologija jer im donose financijske uštede i/ili im donose veću produktivnosti i efikasnost u razmjeni informacija.
Ujedinjavanje komunikacija

Dio navedenih tehnologija su od početka postojanja egzistirale kao računalni (IP) servis. Primjer su e-mail, elektronička kolaboracija i web konferencije, no ostali oblici elektroničke komunikacije su tek nedavno izvršili tranziciju na IP platformu.
Od onog trena u kojem su svi oblici elektroničke komunikacije postali dostupni u IP obliku postoji snažan interes i težnja za ujedinjenjem svih tih različitih komunikacijskih tehnologija u jedinstveni potpuno integrirani IP sustav. Takav sustav se zove Unified Communications sustav odnosno sustav ujedinjene komunikacije ili skraćeno UC sustav. Prednosti UC sustava prema većem broju disparatnih elektroničkih sustava komunikacije su ogromne:
  • Znatne i direktno mjerljive financijske uštede koje proizlaze iz samog prelaska pojedinih oblika komunikacija na IP sustav. Dobar primjer je telefonija. Prelaskom sa analogno-digitalnih sustava na VoIP drastično se smanjuju mjesečni troškovi prema fiksnim i mobilnim telekom operaterima. Dobar primjer je i fax ako se mnogo koristi jer prelaskom na IP fax tvrtke štede znatna sredstva na tonerima, a ponekad i na papiru.
  • Veoma opsežne indirektne, ali također mjerljive financijske uštede koje proizlaze iz integracije svih tih komunikacijskih oblika u jedan sustav. Radi se u prvom redu u uštedi vremena djelatnika koje doseže velike volumene kada se akumulira.
    Recimo faksiranje hrpe dokumenata za koje se klasičnom metodom utroši recimo 15 minuta, u IP okružju može biti odrađeno za 2 minute.
    Dobar primjer je i komunikacija udaljenih timova koji surađuju na kompleksnom zadatku. Telefonski razgovori mogu trajati satima bez znatnog napretka. S druge strane jedna video konferencija sa istovremenom izmjenom skica, tabela i datoteka mogu pridonijeti napretku u 10 puta manjem vremenu. U istom slučaju uporabom UC sustava potreban je znatno manji broj putovanja i fizičkih sastanaka da bi se uspješno realizirao neki projekt što opet štedi vrijeme, ali i putne troškove.
  • Redukcija troškova je samo jedan od bitnih poslovnih faktora, sama produktivnost i efikasnost su mnogo važniji i upravo tu UC sustav najviše daje. UC sustav daje djelatnicima moćnije oblike komunikacije koji im pomažu u bržem i boljem obavljanju svakodnevnih zadataka. Integracijom sustava otvaraju se nebrojeni novi načini kombiniranja različitih oblika komunikacije, a sve u cilju povećanja efikasnosti. Primjerice, integracijom VoIP telefonskog sustava sa e-mail sustavom korisnik može pozivati druge osobe jednostavnim klikom miša iz adresara Outlooka. Ne mora ni dizati slušalicu telefona dok se poziv ne uspostavi. S druge strane ako propusti neki poziv može primiti popis propuštenih poziva kao e-mail ili čak može u privitku e-maila poslušati glasovnu poruku ako ju je pozivatelj ostavio. Sličnih primjera kombinacije različitih načina komunikacije u UC sustavu ima bezbroj. Kombinacije nisu ograničene toliko tehničkim karakteristikama dijelova UC sustava, nego su više predmet trenutnih potreba klijenta, dubine integracije kod implementacije sustava, a u krajnjem slučaju kombinacije su ograničene zapravo maštom klijenta.
Treba li mi sva ta komunikacija?

Definitivno ne! Ideja UC sustava nije instalacija nekog svemogućeg sustava koji će svakom djelatniku tvrtke dati na dohvat prsta sve postojeće oblike komunikacije na svijetu.
Cilj je uvesti u tvrtku sve one oblike komunikacije od kojih klijent može stvarno profitirati, a pri tom se gledaju i različite potrebe različitih grupa zaposlenika. Ne postoje dva ista UC sustava, opseg i heterogenost UC sustava se pažljivo kroji za svaku tvrtku posebno. Ono što je bitno da svi dijelovi odabranog UC sustava budu IP tipa te da se potpuno integriraju odnosno da djeluju kao jedinstveni sustav.
Sinergija

UC sustav može, ali i ne mora biti samo jedan produkt. Često se UC sustavi kreiraju kombinacijom nekoliko kompatibilnih produkata koji su samostalno najbolji u svojim područjima ili su najpogodniji za klijenta.

Ako su dijelovi UC sustava različiti produkti oni mogu funkcionirati i zasebno, bez drugih dijelova, tako da se ponekad niti ne uvodi UC sustav u pravom smislu te riječi, već se uvodi samo neki dio od kojeg trenutno ima najviše dobiti, a kasnije se lako može nadograditi na cjelovitiji UC sustav.
Dijelovi UC sustava koji se mogu promatrati kao samostalni produkti su:

VoIP (UC) telefonski sustav
Ovi sustavi se ponekad i sami zovu UC sustavi jer su nosioci većeg dijela funkcionalnosti punog UC sustava (vrijedi samo za neke VoIP telefonske sustave). Ostali dijelovi punog sustava su u pravilu tehnički manji te se integriraju u VoIP (UC) telefonski sustav.
Sustavi elektroničke pošte i kolaboracije
Takav sustav može biti vlastiti informatički servis u posjedu tvrtke, a može se koristiti i kao vanjska usluga što je često slučaj. U oba slučaja se može postići integracija u UC sustav.
IP Fax sustav bez papira
Najčešće se integrira kao zaseban sustav, ali moguća je integracija u UC sustav čime sustav dobiva još višu dimenziju.

Osim ovih dijelova koji funkcioniraju kao samostalni produkti postoje još nebrojeni produkti različitih proizvođača koji se također integriraju u UC sustav, ali koji ne mogu funkcionirati samostalno.
Callidus rješenja

Uvodimo cjelovita rješenja ujedinjene komunikacije ili po potrebi samo one dijelove koji mogu funkcionirati kao samostalni produkti. Za bilo kakvu implementaciju klijentu možemo kasnije ponuditi i jamčiti integraciju bilo kojeg novog oblika komunikacije u već izvedeni sustav. Svi VoIP telefonski sustavi koje Callidus nudi su ujedno i samostalna djelomična UC rješenja.